Целта на SLACC е да подобри уменията за критично мислене на младите хора и да им предостави необходимите комуникационни умения за развенчаване на фалшивите новини относно климатичните промени. SLACC цели да подготви младите хора за това да станат посланици на климата и да защитават планетата от разрушителни практики.

SLACC е проект, съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програмата „Еразъм +“, който е породен от необходимостта да се развенчаят митовете, свързани с климатичните промени.

През последните години е постигнат значителен напредък в разбирането на климатичните промени, техните причини и последици. Наблюдаваме обаче огромен поток от дезинформация, която обърква обществеността и поражда съмнения относно съществуването на климатичните промени. Медиите и социалните мрежи вече са основни канали за разпространение на фалшиви новини, но все повече млади хора започват да осъзнават климатичната криза и да считат борбата с климатичните промени за важна задача пред обществото.

How it Works

Цели

Целта на SLACC е да подобри уменията за критично мислене на младите хора и да им предостави необходимите комуникационни умения за развенчаване на фалшивите новини относно климатичните промени. SLACC цели да подготви младите хора за това да станат посланици на климата и да защитават планетата от разрушителни практики.

Дейности

Проектът включва колекция от най-разпространените митове и фалшиви новини за климатичните промени, придружени от съответните научни обяснения и факти.

онлайн платформа

Ще бъдат разработени онлайн платформа и образователно приложение, които ще съдържат дигитални учебни материали под формата на игри, викторини и загадки, насочени към развенчаване на фалшивите новини за климата и повишаване на осведомеността по въпросите за околната среда.

обучителен курс

Ще бъде разработен и обучителен курс за младежки работници с цел да им предостави цифрови ресурси и иновативни практики, които могат да бъдат използвани за укрепване уменията на младежите да разпознават фалшивите новини и да реагират адекватно на дезинформацията, разпространявана онлайн.

News

In Slovenia, the second piloting!

In Slovenia, the second piloting!

PiNA implemented the second pilot activity in Slovenia. This time, the SLACC methodology was presented to the youth involved in PUM-o Koper. PUM-o is an organization that helps young people with fewer opportunities to complete their studies and gain new skills so that...