Еко-политиките са вредни за хората

#1

Мит

Зелените политики са причината за шокиращото увеличение на цените на електроенергията.

Факт

Европейските политики действително имат отношение към повишаването на цените през последните месеци. Те обаче не се отнасят до Зелената сделка, а до взетото още през 2005 г. решение за въвеждане на т.нар. квоти за търговия с въглеродни емисии. В общественото пространство постоянно се бъркат залегналите в Зелената сделка текстове и началото на търговията с въглеродни емисии, която се отнася до силно замърсяващите енергийни източници и цели тяхното намаляване в общия енергиен микс. Накратко, голямото търсене след пандемичните шокове, високите цени на квотите за емисии, нарастващата цена на руския природен газ за Европа (и особено за България), липсата на окончателна инфраструктура за диверсификация на източниците на доставка на природен газ, както и прекомерната държавна намеса на пазара през последните 30 години, са причините за по-високите цени.

Проверете надеждния източник

#2

Мит

Кравите отделят повече парникови газове, отколкото транспортът. Понастоящем газовете, отделяни при храносмилателните процеси на говедата и овцете, представляват почти 15% от световните емисии на парникови газове.

Факт

Животновъдството е причина за около 18% от антропогенните емисии на парникови газове, но това не са само емисиите от храносмилателната система на говедата. Най-големият дял от емисиите, свързани с животновъдството, се дължи на обезлесяването. Емисиите от крави (с други думи, отделянето на метан от ферментацията на органични вещества в храносмилателната система на преживните животни) представляват само няколко процента от общите ни емисии на парникови газове.

Проверете надеждния източник