Разни

#1

Мит

По-честата сеизмична активност в района на Източното Средиземноморие и в Егейско море може да е повлияна от климатичните промени или от специфични метеорологични явления.

Факт

Сеизмичните трусове в района на Източното Средиземноморие и в Егейско море напоследък са все по-често явление. Знаем, че поради геоморфологията на района, земетресения е имало и може да има и в бъдеще. Въпреки това геофизикът Пол Лундгрен от Лабораторията за реактивно движение на НАСА казва: „Много е вълнуващо, че успяваме да открием възможни връзки между земетресенията и климата, като например сезонни различия. Предизвикателството обаче е тези взаимовръзки да се съотнесат към фундаменталната физика. Не сме близо до това да можем да предвидим кога може да възникне земетресение в резултат на климатичните промени.“

Проверете надеждния източник

#2

Мит

Протестите срещу климата са опасни и безотговорни. Снимка на Австралийската младежка въглищна коалиция, която стана изключително популярна във Facebook, показва бъркотията, която протестиращите срещу климатичните промени създадоха в Хайд парк след демонстрация през септември 2019 г.

Факт

Въпросната снимка не е от демонстрация за климата, а идва от фестивал за марихуана, проведен в лондонския Хайд парк през април 2019 г.

Проверете надеждния източник