Ресурси

Transnational report

An overview of the SLACC project in each consurtium partner

Available in: ENATFRITDESLCY – BG

SLACC Implementation guide

A guide on how to use gamification to empower young people about the topic of fake news and climate change

Available in: ENATFRITDESLCY – BG

Брошура

Available in: ENATFRITDESLCY – BG

Сайтове за проверка на фактите

Колекция от най-разпространените митове и фалшиви новини за климата, придружени от научни обяснения и факти.

Онлайн платформа

Онлайн платформа с мултимедийно образователно съдържание, викторини и загадки, насочени към развенчаване на фалшивите новини за климатичните промени.

Обучителен курс

Курс за обучение, насочен към младежки работници и обучители с цел справяне с проблема за климатичните промени чрез използването на практики от неформалното образование.

Образователно приложение

Образователно приложение с полезни учебни дейности за повишаване осведомеността на младите хора относно проблема с околната среда.