Οι οικολογικές πολιτικές κάνουν κακό στον άνθρωπο

#1

Μύθος

Οι οικολογικές πολιτικές είναι η αιτία για τη σοκαριστική αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Γεγονός

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές επηρεάζουν την αύξηση των τιμών τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, δεν αφορούν την Πράσινη Συμφωνία, αλλά την απόφαση που ελήφθη το 2005 για την εισαγωγή των λεγόμενων δικαιωμάτων εμπορίας διοξειδίου του άνθρακα. Στον δημόσιο χώρο επικρατεί διαρκώς σύγχυση μεταξύ των κειμένων, που ορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία και της έναρξης του εμπορίου δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα, που αναφέρεται στις ιδιαίτερα ρυπογόνες πηγές ενέργειας και αποσκοπεί στη μείωσή τους στο συνολικό ενεργειακό μείγμα. Εν ολίγοις, η υψηλή ζήτηση μετά την πανδημία, οι υψηλές τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, η αύξηση της τιμής του ρωσικού φυσικού αερίου για την Ευρώπη, και ιδιαίτερα για τη Βουλγαρία, η έλλειψη οριστικής υποδομής για τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και η υπερβολική κρατική παρέμβαση στην αγορά τα τελευταία 30 χρόνια, είναι οι λόγοι για τις υψηλότερες τιμές.

Ελέγξτε τις αξιόπιστες πηγές

#2

Μύθος

Οι αγελάδες εκπέμπουν περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου από τις μεταφορές. Τα αέρια που παράγονται από τις διαδικασίες πέψης των βοοειδών και των προβάτων αντιπροσωπεύουν σήμερα σχεδόν το 15% των παγκοσμίων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Γεγονός

Η κτηνοτροφική παραγωγή αντιπροσωπεύει περίπου το 18% των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά δεν είναι μόνο οι εκπομπές από το πεπτικό σύστημα των βοοειδών. Το μεγαλύτερο μερίδιο των εκπομπών που σχετίζονται με την κτηνοτροφία προέρχεται από την αποψίλωση των δασών. Οι εκπομπές των αγελάδων (με άλλα λόγια, η απελευθέρωση εκπομπών μεθανίου από τη ζύμωση της οργανικής ύλης στο πεπτικό σύστημα των μηρυκαστικών) αντιστοιχούν μόνο σε  μερικό ποσοστό των συνολικών μας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ελέγξτε τις αξιόπιστες πηγές