Podnebju prijazne politike so slabe za ljudi

#1

Mit

Zelene politike so razlog za šokantno zvišanje cen električne energije.

Dejstvo

Evropske politike res vplivajo na rast cen v zadnjih mesecih. Vendar ne zadevajo Zelenega dogovora, temveč leta 2005 sprejeto odločitev o uvedbi tako imenovanih emisijskih kuponov za trgovanje z ogljikom. V javnem prostoru nenehno prihaja do zmede med besedili Zelenega dogovora in začetkom trgovanja z ogljikom, ki se nanaša na zelo onesnažujoče vire energije in jih želi zmanjšati v celotni energetski mešanici. Skratka, veliko povpraševanje po pandemičnih šokih, visoke cene emisijskih kuponov, naraščajoče cene ruskega zemeljskega plina za Evropo, pa še posebej za Bolgarijo – pomanjkanje dokončne infrastrukture za diverzifikacijo virov oskrbe z zemeljskim plinom, pa tudi kot pretirana intervencija države na trgu v zadnjih 30 letih, so razlogi za višje cene.

Preverite zanesljiva vira

#2

Mit

Krave izpustijo več toplogrednih plinov kot transport. Plini, ki jih proizvajajo prebavni procesi goveda in ovac, trenutno predstavljajo skoraj 15 % svetovnih emisij toplogrednih plinov.

Dejstvo

Živinoreja predstavlja približno 18 % antropogenih izpustov toplogrednih plinov, vendar ne gre le za izpuste iz prebavnega sistema goveda. Največji delež emisij, povezanih z živinorejo, izvira iz krčenja gozdov. Emisije krav (z drugimi besedami, sproščanje emisij metana pri fermentaciji organske snovi v prebavilih prežvekovalcev) predstavljajo le nekaj odstotkov naših skupnih emisij toplogrednih plinov.

Preverite zanesljiva vira