Η κλιματική αλλαγή δεν προκαλείται από τον ανθρώπινο παράγοντα

#1

Μύθος

Οι επιστήμονες διαφωνούν σχετικά με την αιτία της κλιματικής αλλαγής, τον αντίκτυπο που έχει ο άνθρωπος σε αυτήν και τις πιθανές συνέπειές της. Για παράδειγμα, στο The Petition Project περισσότεροι από 31.000 επιστήμονες υπογράφουν την αναφορά: «Δεν υπάρχουν πειστικές επιστημονικές αποδείξεις ότι η απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα από τον άνθρωπο θα προκαλέσει στο ορατό μέλλον καταστροφική θέρμανση της ατμόσφαιρας της Γης …».

Γεγονός

Χιλιάδες επιστήμονες, που μελετούν το κλίμα του γήινου συστήματος, την εξέλιξή του και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, συμφωνούν ότι υπάρχει σχέση αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ της αύξησης των ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου και της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας της Γης. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), οι οποίες συνοψίζουν τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Την άποψη ότι ο άνθρωπος προκαλεί την πρόσφατη υπερθέρμανση του πλανήτη συμμερίζεται το 90%-100% των επιστημόνων, που δημοσιεύουν μελέτες για το κλίμα, σύμφωνα με έξι ανεξάρτητες μελέτες. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με το 97% της άποψης, που αναφέρεται στην ερευνητική εργασία του Cooks το 2013. Σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις όλων των μεγάλων ερευνητικών οργανισμών για το κλίμα στον κόσμο και των Ακαδημιών Επιστημών σε 80 χώρες, ο άνθρωπος προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί. Φυσικά, υπάρχουν μεμονωμένοι επιστήμονες που είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, αυτοί είναι πολύ λίγοι.

Ελέγξτε την αξιόπιστη πηγή

#2

Μύθος

Η κλιματική αλλαγή είναι μέρος ενός φυσικού κύκλου. Το κλίμα έχει αλλάξει και στο παρελθόν – αλλάζει πάντα. Είχαμε εποχές παγετώνων και θερμότερες περιόδους, όταν βρέθηκαν αλιγάτορες στη Σπιτσβέργη. Οι εποχές των παγετώνων έχουν εμφανιστεί σε έναν κύκλο εκατοντάδων χιλιάδων ετών τα τελευταία 700 χιλιάδες χρόνια, και υπήρξαν προηγούμενες περίοδοι που φαίνεται να ήταν θερμότερες από τις σημερινές, παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα ήταν χαμηλότερα από τα σημερινά. Πιο πρόσφατα, είχαμε τη μεσαιωνική θερμή περίοδο και τη μικρή εποχή των παγετώνων. Η άποψη ότι οι άνθρωποι μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα, σκόπιμα ή όχι, αποτελεί επίδειξη ύβρεως.

Γεγονός

Η ύπαρξη κλιματικής μεταβλητότητας φυσικής προέλευσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για την άρνηση ή τη μείωση της ύπαρξης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που οφείλεται στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου – η φυσική μεταβλητότητα επικαλύπτεται με εκείνη της ανθρωπογενούς προέλευσης και η επιστημονική κοινότητα διαθέτει τα εργαλεία για την ανάλυση και των δύο συνιστωσών και τη μελέτη των αλληλεπιδράσεών τους. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το κλίμα, τόσο φυσικοί – μεταβολές στην ηλιακή δραστηριότητα, μεταβολές στην τροχιά της Γης, ηφαιστειακές εκρήξεις κ.λπ. όσο και ανθρωπογενείς – εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, διοξειδίου του θείου και αερολυμάτων, ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλαγές στη χρήση γης κ.λπ. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι η επίδραση των φυσικών παραγόντων από μόνη της θα είχε προκαλέσει ψύξη τις τελευταίες δεκαετίες. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η παρατηρούμενη υπερθέρμανση του πλανήτη είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Ενώ κατά τη Μεσαιωνική Θερμή Περίοδο παρατηρήθηκαν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές, σε παγκόσμιο επίπεδο ο πλανήτης ήταν πιο ψυχρός από τις σημερινές συνθήκες. Η επιστημονική ανάλυση δείχνει ότι τα αέρια του θερμοκηπίου, κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), έχουν ελέγξει τις περισσότερες κλιματικές αλλαγές στο παρελθόν. Φαίνεται πόσο ευαίσθητο είναι το κλίμα στις διακυμάνσεις της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Οι αποδείξεις γι’ αυτό είναι ευρέως διαδεδομένες σε όλο το γεωλογικό αρχείο και δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος είναι η αιτία αυτή τη φορά, κυρίως μέσω του CO2 που εκπέμπει.

Ελέγξτε την αξιόπιστη πηγή

#3

Μύθος

Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι συνέπεια της αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας. Τα τελευταία 100 χρόνια παρατηρείται σταθερή αύξηση του αριθμού των ηλιακών κηλίδων, μια τάση που επιταχύνθηκε τον τελευταίο αιώνα, ακριβώς τη στιγμή που η Γη θερμαίνεται.

Γεγονός

Ο Ήλιος μπορεί να επηρεάσει το κλίμα της Γης, αλλά δεν ευθύνεται για την τάση θέρμανσης, που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες. Η αύξηση της θερμοκρασίας που παρατηρούμε τις τελευταίες δεκαετίες είναι πολύ γρήγορη, για να συνδέεται με αλλαγές στην τροχιά της Γης και πολύ μεγάλη, για να οφείλεται στην ηλιακή δραστηριότητα. Τα τελευταία 35 χρόνια, ο ήλιος παρουσιάζει μια τάση ψύξης. Ωστόσο, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται. Εάν η ενέργεια του ήλιου μειώνεται καθώς η Γη θερμαίνεται, ο ήλιος δεν μπορεί να είναι το κύριο στοιχείο που ελέγχει τη θερμοκρασία.

Ελέγξτε την αξιόπιστη πηγή

#4

Μύθος

Το διοξείδιο του άνθρακα εμφανίζεται φυσικά στην ατμόσφαιρα και δεν αποτελεί ρύπο.

Γεγονός

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ρύπος (οξίνιση των ωκεανών), η κύρια επίδρασή του είναι η επίδραση του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ενώ το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόμενο, η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία, την υγεία και το περιβάλλον.

Ελέγξτε την αξιόπιστη πηγή

#5

Μύθος

Το ανθρώπινο CO2 αποτελεί μόνο ένα μικρό ποσοστό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι ωκεανοί, η ξηρά και η ατμόσφαιρα ανταλλάσσουν συνεχώς CO2, οπότε το πρόσθετο φορτίο από τον άνθρωπο είναι απίστευτα μικρό. Μια μικρή αλλαγή στην ισορροπία μεταξύ ωκεανών και αέρα θα προκαλούσε μια πολύ πιο σοβαρή αύξηση του CO2 από οτιδήποτε θα μπορούσαμε να παράγουμε.

Γεγονός

Ο φυσικός κύκλος προσθέτει και αφαιρεί CO2, για να διατηρηθεί η ισορροπία, ενώ οι άνθρωποι προσθέτουν επιπλέον CO2 χωρίς να αφαιρούν καθόλου.

Ελέγξτε την αξιόπιστη πηγή

#6

Μύθος

Τα ηφαίστεια εκπέμπουν περισσότερο CO2 από τον άνθρωπο. Τα τελευταία 250 χρόνια, οι άνθρωποι έχουν προσθέσει μόλις ένα μέρος CO2 σε 10.000 στην ατμόσφαιρα. Μια ηφαιστειακή έκρηξη μπορεί να το κάνει αυτό σε μια μέρα.

Γεγονός

Οι άνθρωποι εκπέμπουν 100 φορές περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από ό,τι τα ηφαίστεια. Τα ηφαίστεια εκπέμπουν περίπου 0,3 δισεκατομμύρια τόνους CO2 ετησίως. Αυτό είναι περίπου το 1% των ανθρώπινων εκπομπών CO2, που είναι περίπου 29 δισεκατομμύρια τόνοι ετησίως.

Ελέγξτε την αξιόπιστη πηγή