Не можем да направим нищо, за да спрем климатичните промени

#1

Мит

Не можем да направим нищо по въпроса. Не можем да променим климата.

Факт

Можем и решението е просто: трябва да намалим емисиите си на парникови газове. (Специален доклад на Междуправителствената експертна група по изменение на климата – IPCC относно последиците от глобално затопляне от 1,5°C).

Проверете надеждния източник

#2

Мит

Събитието, наречено „Голям слънчев минимум“ (когато Слънцето утихва за по-дълги периоди от време, има много по-малко слънчеви петна и излъчва по-малко енергия, което означава по-ниски температури на земната повърхност), ще ни предпази от глобалното затопляне.

Факт

Затоплянето, причинено от емисиите на парникови газове, получени в резултат на изгарянето на изкопаеми горива от хората, е шест пъти по-голямо от възможното десетгодишно охлаждане в резултат на продължителен „Голям слънчев минимум“. Дори ако големият слънчев минимум продължи един век, глобалните температури ще продължат да се затоплят. Причината за това е, че глобалните температури на Земята се влияят от повече фактори, а не само от слънчевите динамики и вариации, като най-доминиращият от тях днес е затоплянето, идващо от предизвиканите от човека емисии на парникови газове.

Проверете надеждния източник

#3

Мит

Слънцето е в състояние на „застой“ („слънчев минимум“), което може да доведе до студен климат, земетресения и глад.

Факт

Учените от НАСА успокояват, че специфичните промени в електромагнитните полета на Слънцето ще предизвикат незначителна промяна в температурата на Земята. Това е така, тъй като върху температурата на Земята влияят повече фактори от няколко прости слънчеви промени, като преобладаващият от тях е причиненото от човека затопляне чрез емисиите на парникови газове.

Проверете надеждния източник

#4

Мит

Кой е по-отговорен за климатичните промени? Китай отделя почти два пъти повече въглероден диоксид в атмосферата от следващите в класацията САЩ. Няма значение какво правим ние в по-малките страни, ако огромните икономики не променят начина си на действие.

Факт

Въпреки огромния ръст на емисиите в Китай през последното десетилетие, емисиите на глава от населението там все още са по-малко от половината от емисиите в САЩ. В същото време един милиард души, живеещи в Африка на юг от Сахара, отделят по една двадесета от емисиите на средно-статистическия човек в САЩ.

Проверете надеждния източник